ER AMALIE NOGET FOR DIG?

Hvem:

  • Erhvervsaktive kvinder, der kan tilslutte sig Amalies mission og vision
  • Kvinder der er bosiddende og/eller erhvervsaktiv i Silkeborg kommune (giver mulighed for lokale synergier og synlighed )
  • Der skal være branchespredning (MAX. 3-4 fra hver branche) for det enkelte medlem, for at få en spændende og dynamisk gruppe

Hvor mange: 

  • Vi kan max være 80 medlemmer i Amalie, dvs. er vi 80, kan der ikke optages nye medlemmer, før der er nogen der går ud. Man kan skrive sig på venteliste.
  • Vi optager helst ikke mere end 10 nye medlemmer af gangen.
  • Optagelse finder sted d. 1. januar i et kalenderår Vi optager helst ikke mere end 10 af gangen.
  •  

Hvordan skal man ansøge:

  • Prisen er 2500 kr. om året + 50 kr. pr. arrangement, man deltager i. Det store netværk mødes ca. 7-8 gange årligt – hver gang en torsdag aften kl. 18.00, hvor vi spiser sammen og derefter hører oplæg 
  • Sende en mail til et medlem af bestyrelsen (se kontakt info under “Bestyrelsen“), hvori man skriver hvem man er, og hvorfor man ønsker medlemskab i Amalie netværk, og hvad man kan bidrage med i netværket.
  • Hele bestyrelsen (7 medlemmer) udvælger og godkender herefter alle nye medlemmer ud fra ovennævnte kriterier, hvorefter indslusningsudvalget inviterer de evt. nye medlemmer til et møde hvor de præsenteres for Amalie og vores værdier.

Er Amalie-netværket noget for dig? Så håber vi meget at høre fra dig.