MISSION, VISION OG VÆRDIER

Mission

”AMALIE’s mission er, at det enkelte medlem opnår mulighed for personlig udvikling ved at skabe relationer, venskaber og udvikle netværk med henblik på at fremme medlemmernes forretningsmuligheder ved anderledes og inspirerende oplevelser.

Vision

Vi vil være et stærkt og attraktivt erhvervsnetværk, hvor alle kender alle og har indsigt i hinandens virksomheder/arbejde.

 

VÆRDIER

Loyalitet

Jeg lever op til værdien ved at:

RELATIONER

Jeg lever op til værdien ved at:

Trivsel

Jeg lever op til værdien ved at:

Handlekraft

Jeg lever op til værdien ved at:

FORMÅL

Amalie er et personligt og professionelt forum til at dyrke værdifulde relationer, og løfte vores faglighed via sparring, inspiration og god energi.

Formålet med netværket er netop et NETVÆRK, bestående af en gruppe kvinder, som mødes for at give hinanden noget – både sparringsmæssigt og socialt.

Vi ønsker at understøtte, at hver især opdyrker et endnu stærkere lokalt erhvervsnetværk. Netværket er sammensat af kvinder på tværs af brancher med både selvstændige og ansatte fra det offentlige -og private erhvervsliv.

Networking er uanset Amalie-arrangementernes specifikke tema altid det vigtigste formål.
Vi er pt. ca. 80 erhvervsaktive kvinder ca. i alderen 35 til 60+ år, som mødes 7 gange årligt til forskellige arrangementer