UDVIDET MEDLEMS-INFORMATION

MEDLEMMER

Navn

Dagny Kloster

Stilling

Vikarbureauchef, Vikar Region Midt

Virksomhed

Aarhus Universitets Hospital

Tlf.

61307064

Email

dagny.kloster@gmail.com
Jeg er 59 år og arbejder som vikarbureauchef i Vikar Region Midt. Vi leverer vikarer til alle somatiske og psykiatriske hospitaler i Region Midt samt til specialiserede bosteder. Vi har cirka 1800 tilknyttede vikarer inden for mange forskellige faggrupper. Vi er det bedste alternativ til fast personale.