REFERAT GENERALFORSAMLINGEN 2021 

Referat fra Amalies Generalforsamling 2021

På grund af Covid19 afholdes generalforsamlingen online

Tidspunkt: torsdag den 25. marts kl. 18.00 – ca. 21.00

De 6 nye medlemmer præsenterde sig selv.

Dernæst går vi i gang med generalforsamlingen.

Dagsorden i henhold til § 9 i foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Karen Marie dirigent, Betina Jørgensen referant
 3. Generalforsamlingen blev indkaldt til tiden og forsamlingen er
  beslutningsdygtig
 4. Formandens beretning for det forløbne år
 5. Ingen spørgsmål
 6. Valg til bestyrelsen, der er 3 der udtræder i år
  – Susanne Sehested Petersen, Lisbeth Lantto og Birgitte Iversen udtræder efter
  4 år i bestyrelsen. Hvis du har lyst til at stille op, så skriv en mail til:
  betinabjoergensen@gmail.com. Nye Bestyrelses medlemmer:
 7. Helle Hust
 8. Connie Holmgaard
 9. Marie Yun Lindskjold
 10. Suppleant: Lisbeth Snede
 11. Valg af revisor
 12. Revisor: Linda Strib
 13. Godkendelse af revideret regnskab (Vedhæftet denneindkaldelse)
 14. Regnskab godkendt. Overskud på 121.000 DKK for 2020 aflyste arrangementer
 15. 2021 budget præsenteret, dyrere arrangementer end normalt inden for året. Bestyrelse sender Alsikinvitation ud inden sommerferie
 16. Forslag til kontingent fastholdes på 2.500,00 kr. pr. år
 17. godkendt
 18. Forslag til behandling
 19. Ingen indkomne forslag
 20. Eventuelt.
 21. undergrupper

 

Undergrupper er efterspurgt: medlemmer opfordres til selv at tage initiativ ligesom Bestyrelsen vil facilitere en aften for interesserede