samtykkeerklæring

Redigeret 1. februar 2022

Samtykkeerklæring til behandling af persondata og fotomateriale
I forbindelse med nedestående person herefter er registrerede hos Amalie, accepterer vedkommende, at Amalie som dataansvarlig må indsamle og behandle persondata i forbindelse med registreredes fotomateriale i Amalie Silkeborg.

Typer af data der indsamles er:
• Navn
• Portrætfoto
• Event fotomateriale
• Profession
• Alder
• Kontaktinformationer

Data opbevares hos Amalie’ interne dataarkiv på www.simply.com. (Læs mere her:  www.simply.com/dk/compliance/mailserver)
Mails slettes automatisk efter 6 måneder, serveren er opsat til automatisk at foretage.

Data kan fremgå følgende steder, såfremt offentlig
Materiale af projektet, opgaven eller andet gemmes på www.amaliesilkeborg.dk og de sociale lukkede medier, der tilhører Amalie.
De indsamlede data bliver slettet eller anonymiseret, når de ikke længere er nødvendige i Amalie. Amalie etablerer sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelse af den registreredes data, herunder beskyttelse af den registrerede persondata i forbindelse med udveksling af data til lande inden for EU.
Amalie er som dataansvarlig fuldt ud forpligtet til at overholde alle gældende love og regler om persondatabeskyttelse, som persondataloven og andre gældende love, der reguleret privatlivets fred.

Amalie har fuld ret til brugen af lyd, billeder og videooptagelse. Man kan til enhver tid bede om at få indsigt i, få rettet eller slettet ens data ved Amalie.
Undertegnede er bekendt med, at de har mulighed for at klage over den dataansvarliges behandling af deres oplysninger til Datatilsynet.
Se kontaktoplysninger hertil på: www.datatilsynet.dk. Opmærksomheden skal henledes på, at nogle søgemaskiner, eksempelvis Google, Yahoo osv. indekserer billeder fra hjemmesider.

Dette betyder, at selvom Amalie fjerner billedet fra sin hjemmeside, så kan billedet i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine. Da dette vil være i en yderst begrænset periode, kontakter Amalie ikke disse søgemaskiner for at fjerne billedet, når det tages ned fra hjemmesiden.

Samtykkeerklæring til lyd/video interviews
Informeret samtykke til deltagelse i lyd-/foto-/videointerview i forbindelse med Amalie projekter. Formålet med at bruge optagelser og/eller foto, er at give brugerne en højere grad af ægte, levende og nutidige fotos og video’er – for herved at afspille, hvordan stemningen og kulturen er i Amalie

Lyd-/foto-/video -interview bruger ofte til hjemmesiden, lukkede sociale medier og lign.
Ved afgivelse af samtykke, har Amalie lov til at anvende og behandle personoplysninger til det angivet formål, som nævnt nedenfor.

Samtykke handler om følgende behandling:
• Videooptagelse af events/interviews
• Redigering af events/interviews
• Fotografering af events og medlemmer i Amailie
• Redigering af foto

Amalie anvender råmaterialet og ønskes det godkendt før anvendelse, aftales det forinden.

Samtykke handler om følgende oplysning:
• Navn (almindelige oplysninger)
• Smalltalk på videoerne

Anonymitet
Dine persondata, så som e-mail, adresse og efternavn vil fremtræde anonymt.

Opbevaring og brugen af lyd/video interview
Lyd/video data optagelserne opbevares på Amalie’ interne dataarkiv på www.simply.com, Hvor kun relevante Amalie medlemmer har adgang.
Optagelserne og fotos vil bruges til projektet og som standard blive offentliggjort på nævnte medier.

Angivelse af samtykke
Dette samtykke er angivet frivilligt af dig, og ikke betinget af andre forhold.

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke
Det er, til hver tid, muligt for dig, at trække dit samtykke tilbage.
Tilbagetrækningen sker ved henvendelse til Amalie på e-mail: info@amaliesilkeborg.dk eller til formanden Connie Rosenkvist, telefonnummer; +45 20407810, hvorefter der gives oplysning om, at samtykke er trukket tilbage.

Dine rettigheder
Som registreret hos Amalie har du følgende rettigheder som er beskrevet herunder:

• Ret til indsigt
• Ret til berigtigelse
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til indsigelse
• Ret til dataportabilitet
• Ret til tilbagetrækning af samtykke
• Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheder

Erklæring fra deltageren
Jeg er fået skriftlig og mundlig information, og jeg ved nok om formålet med at deltage i lyd/foto/video optagelsen til at sige ja til at deltage.
Jeg ved, at det er frivilligt at deltage, og jeg kan altid trække mit samtykke tilbage uden at miste mine nuværende eller fremtidige rettigheder.
Jeg er informeret om og indforstået med, at materialet kan brudes på hjemmesiden, lukkede sociale medier og lign.
Jeg giver samtykke til at deltage i lyd/foto/video interview og i det efterfølgende materiale og har fået en kopi at dette samtykkeark.

Accept af samtykkeerklæringen
Vi vil naturligvis være kritiske med brugen og kvaliteten af billeder, så vi sikrer at ingen føler sig udstillet eller krænket.

VIGTIGT

Godkendelse
For at komme videre skal du godkende samtykkeerklæringen ved hjælp af nedenstående form.
Når du har udfyld formen klikker du på SEND og bliver så sendt videre til vores loginside.
Her logger du så ind med enten dit Brugernavn eller Email og dit Password.
Har du glemt dit password – klikker du blot på Glemt password og du vil modtage en mail som kan hjælpe dig videre.

Medlemsoplysninger
Når du så er logget ind får du adgang til MEDLEMSINFO.
Herunder skal du så opdatere dine kontakt oplysninger.
Du vil til en hver tid kunne rette i disse oplysninger, når du er logget ind.