Velkommen

Amalie er et stærkt og attraktivt kvinde erhvervsnetværk

hvor alle kender alle og har indsigt i hinandens virksomheder/arbejde.

Ambitionen er, at netværket de næste ti år skal manifestere sig som et synligt erhvervsnetværk, der gør en forskel i sit lokalsamfund ved at være en stærk base for erhvervsaktive kvinder i Silkeborg kommune.

Amalies medlemmer har vidt forskellige erhverv, så medlemmerne kan hente ideer, få indsigt i andre brancher og hver især udvikle nye kompetencer ved at være hinandens støtte og netværk. I januar 2017 kunne Amalienetværket fejre 10 års jubilæum. Det første tiår handlede om etablering og udvikling af et velfungerende erhvervsnetværk.

Grundlaget for netværket

Erhvervsnetværket Amalie Silkeborg er grundlagt i 2007 på initiativ af en lille gruppe medarbejdere i Jyske Bank, som ønskede et netværk for kvinder, fordi mange erhvervsnetværk primært har mandlige medlemmer.

I dag er Amalie Silkeborg et selvstændig erhvervsnetværk med en bestyrelse, der består af syv medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne kan max sidde i 2 gange 2 år for at sikre en løbende tilgang af nye ideer og kompetencer.

Du kan læse mere om vores mission her.

“Amalie er et stærkt og attraktivt kvinde erhvervsnetværk, der gør en forskel for mig som selvstændig”

Lisbeth Snede

“Amalie erhvervsnetværk, gør at jeg kan tage drøfte problemstilllinger med andre.”

Betina