Slide 1
Amalie er et stærkt
og attraktivt kvinde-
erhvervsnetværk...
Image is not available
Slide 2
...alle kender alle og
har indsigt i hinandens virksomheder og arbejde!
Image is not available
Slide 3
Amalie er et personligt og professionelt forum til at dyrke værdifulde relationer
Image is not available
Slide 4
Netværket er sammensat af kvinder på tværs af brancher...
Image is not available
Slide 5
Formålet med netværket er netop et NETVÆRK!
Image is not available
Slide 6
Fremmer forretnings-muligheder ved anderledes og inspirerende oplevelser...
Image is not available

VORES AMBITION

Ambitionen er, at netværket de næste ti år skal manifestere sig som et synligt erhvervsnetværk, der gør en forskel i sit lokalsamfund ved at være en stærk base for erhvervsaktive kvinder i Silkeborg kommune.

Amalies medlemmer har vidt forskellige erhverv, så medlemmerne kan hente ideer, få indsigt i andre brancher og hver især udvikle nye kompetencer ved at være hinandens støtte og netværk.

I januar 2017 kunne Amalienetværket fejre 10 års jubilæum. Det første tiår handlede om etablering og udvikling af et velfungerende erhvervsnetværk.

Et stærkt og attraktivt erhvervsnetværk, hvor alle kender alle og har indsigt i hinandens virksomheder/arbejde.

Grundlaget for netværket

Erhvervsnetværket Amalie Silkeborg er grundlagt i 2007 på initiativ af en lille gruppe medarbejdere i Jyske Bank, som ønskede et netværk for kvinder, fordi mange erhvervsnetværk primært har mandlige medlemmer.

I dag er Amalie Silkeborg et selvstændig erhvervsnetværk med en bestyrelse, der består af syv medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne kan max sidde i 2 gange 2 år for at sikre en løbende tilgang af nye ideer og kompetencer.

Du kan læse mere om vores mission her.

Formål

Amalie er et personligt og professionelt forum til at dyrke værdifulde relationer, og løfte vores faglighed via sparring, inspiration og god energi.

Formålet med netværket er netop et NETVÆRK, bestående af en gruppe kvinder, som mødes for at give hinanden noget – både sparringsmæssigt og socialt.

Vi ønsker at understøtte, at hver især opdyrker et endnu stærkere lokalt erhvervsnetværk. Netværket er sammensat af kvinder på tværs af brancher med både selvstændige og ansatte fra det offentlige -og private erhvervsliv

NETWORKING

Networking er uanset Amalie-arrangementernes specifikke tema altid det vigtigste formål.

Vi er pt. ca. 80 erhvervsaktive kvinder ca. i alderen 35 til 60+ år, som mødes 7 gange årligt til forskellige arrangementer

Formålet med netværket er netop et NETVÆRK!

ER AMALIE SILKEBORG NOGET FOR DIG?

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af vores erhversnetværk kan du ansøge her om optagelse.